Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 27/11-3/12: Victor Frankenstein

Ngày 27/11/2015 00:01 AM (GMT+7)

Nhà khoa học cấp tiến Victor Frankenstein cùng người đồng sự thông minh Igor Strausman của anh với những nghiên cứu để đời gây trấn động nhân loại.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Húng nhại phần 2

10h00 ; 12h50 ; 15h40 ; 18h30 ; 21h00 27/11-3/12 Hành động
Hay không bằng hên 9h40 ; 11h30 ; 13h20 ; 15h10 ; 19h20 27/11-3/12 Hài

Yêu

9h50 ; 11h50 ; 13h50 ; 15h50 ; 17h50 ; 19h40 ; 21h30 27/11-3/12 Tâm lý
Giao dịch sinh tử 17h10 ; 21h20 27/11-3/12 Hành động

Victor Frankenstein

10h10 ; 14h30 ; 16h50 ; 19h10 ; 21h20 27/11-3/12 Kinh dị
Lật mặt 10h40 ; 12h40 ; 14h40 ; 16h40 ; 18h40 ; 20h40 27/11-3/12 Hài, Hành động
Gấu đột biến * Phòng 2: 18h00
* Phòng 4: 12h30
27/11-3/12 Kinh dị

Chú khủng long tốt bụng

9h30 ; 11h30 ; 15h30 ; 19h30 ; 21h20 27/11-3/12 Hoạt hình

Chú khủng long tốt bụng (3D)

13h30 ; 17h30 27/11-3/12 Hoạt hình
Galaxy Nguyễn Du

Victor Frankenstein

12h50, 16h50, 21h55 27/11-3/12 Kinh dị

Chú khủng long tốt bụng (3D)

10h55, 14h55, 19h25 27/11-3/12 Hoạt hình

Chú khủng long tốt bụng

13h40, 17h30, 21h20 27/11-3/12 Hoạt hình

Chú khủng long tốt bụng

(3D - Lồng tiếng)
08h40, 09h30, 11h30, 13h25, 15h25 27/11-3/12 Hoạt hình

Húng nhại phần 2

08h50, 14h35, 19h10 27/11-3/12 Hành động

Yêu

11h20, 16h00, 19h55 27/11-3/12 Tâm lý

007: Spectre

13h20, 21h40 27/11-3/12 Hành động

Galaxy Nguyễn Trãi

Victor Frankenstein

12h50, 16h50, 21h55 27/11-3/12 Kinh dị

Chú khủng long tốt bụng

10h55, 14h55, 17h30, 21h20 27/11-3/12 Hoạt hình

Chú khủng long tốt bụng

(3D - Lồng tiếng)
09h00, 09h50, 11h45, 13h40, 15h35, 19h25 27/11-3/12 Hoạt hình

Húng nhại phần 2

09h00, 13h30, 18h55 27/11-3/12 Hành động

Yêu

11h30, 16h00, 19h55 27/11-3/12 Tâm lý

Galaxy Tân Bình

Victor Frankenstein

11h15, 13h20, 17h00, 18h45, 22h00 27/11-3/12 Kinh dị

Chú khủng long tốt bụng

(Lồng tiếng)
09h00, 10h50, 12h00, 13h50 14h40, 16h30, 18h20, 21h10 27/11-3/12 Hoạt hình

Chú khủng long tốt bụng

09h55, 13h00, 15h40, 17h30, 21h50 27/11-3/12 Hoạt hình

Chú khủng long tốt bụng

(3D - Lồng tiếng)
19h20, 20h10 27/11-3/12 Hoạt hình

Húng nhại phần 2

09h30, 11h45, 16h15, 19h00, 21h30 27/11-3/12 Hành động

Yêu

09h15, 12h40, 15h00, 18h00, 19h55 27/11-3/12 Tâm lý

007: Spectre

10h15, 15h20 27/11-3/12 Hành động

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

(Theo Saigonmedia/Galaxy)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Galaxy