Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 8/5-14/5: Ngủ với hồn ma

Ngày 08/05/2015 07:37 AM (GMT+7)

Cô gái Mỹ Lan được cử đến một trường nghệ thuật để hoàn thiện khóa đạo diễn chuyên tu của mình. Như một số phận, Mỹ Lan được chuyển lên tầng thượng của ngôi trường mà cô theo dạy trong thời gian cô hoàn thành khoá học này. Cũng từ đó, những câu chuyện kỳ bí, ma mị bắt đầu xuất hiện...

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Cuộc đi săn của quỷ 9h50 ; 12h00 ; 14h20 ; 16h40 ; 19h10 ; 21h20 8/5-14/5 Kinh dị
Oan hồn 9h30 ; 11h30 ; 13h30 ; 15h30 ; 17h30 ; 19h30 ; 21h30 8/5-14/5 Kinh dị
Ma Dai 9h40 ; 12h10 ; 14h30 ; 16h50 ; 19h10 ; 21h20 8/5-14/5 Hài
Ngủ với hồn ma 9h40 ; 11h40 ; 13h40 ; 15h40 ; 17h40 ; 19h40 ; 21h30 8/5-14/5 Kinh dị
Quý tử bất đắc dĩ 10h40 ; 12h40 ; 14h40 ; 16h40 ; 18h40 ; 20h40 8/5-14/5 Hài, Tình cảm
Avengers: Đế chế Ultron 9h50 ; 12h40 ; 15h20 ; 20h50 8/5-14/5 Hành động
Avengers: Đế chế Ultron (3D) 18h10 8/5-14/5 Hành động
Galaxy Nguyễn Du
Ngủ với hồn ma 09h00, 10h35, 12h10, 13h45, 15h20, 17h00, 18h40, 20h20, 22h00 8/5-14/5 Kinh dị
Ma Dai 11h40, 13h45, 15h50, 19h35, 21h40 8/5-14/5 Hành động
Avengers: Đế chế Ultron 09h05, 11h15, 13h50, 16h25, 19h00, 21h35 8/5-14/5 Hành động

Galaxy Nguyễn Trãi

Asterix: Vùng đất thánh 09h35, 17h55 8/5-14/5 Hoạt hình
Ma Dai 11h40, 13h45, 19h35, 21h40 8/5-14/5 Hài
Avengers: Đế chế Ultron 11h15, 13h50, 19h00, 21h35 8/5-14/5 Hành động
Ngủ với hồn ma 09h00, 10h35, 12h10, 13h45, 15h20, 17h00, 18h40, 20h20, 22h00 8/5-14/5 Kinh dị

Galaxy Tân Bình

Asterix: Vùng đất thánh 09h30, 11h00, 15h45, 17h15 8/5-14/5 Hoạt hình
Ma Dai 09h20, 10h35, 12h30, 13h05, 14h10, 15h25, 17h45, 18h45, 21h00 8/5-14/5 Hài
Ngủ với hồn ma 09h00, 10h00, 11h15, 12h15, 13h50, 15h10, 16h10, 17h25, 19h00, 20h35, 22h15 8/5-14/5 Kinh dị
Avengers: Đế chế Ultron 09h45, 11h40, 13h15, 14h30, 17h00, 18h30, 19h30, 20h45 8/5-14/5 Hành động

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Theo Saigonmedia/Galaxy
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Galaxy