Star Movies 10/7: Ice Age: The Meltdown

Ngày 10/07/2014 00:01 AM (GMT+7)

Ba người bạn của chúng ta phải hợp sức với nhau để giúp mọi người tránh khỏi thảm họa băng tan.


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
00h10  HELLBOY
02h15  PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS
04h00  28 WEEKS LATER
05h40  SIDE EFFECTS
07h25  PROPOSAL, THE
09h15 CON AIR
11h10  WATCH, THE
12h50 PARKER
14h50 TRIALS OF CATE MCCALL, THE
16h25 ICE AGE: THE MELTDOWN
17h55 BOOK OF ELI, THE
20h00 WOLVERINE, THE
22h15 LONE RANGER, THE
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền h́nh
(Khampha.vn)
Array