Star Movies 16/10: The Terminator

Nhiệm vụ của tên robot này là giết chết Sarah Connor, người có vai trò quyết định trong cuộc kháng chiến của nhân loại sau này

Giờ

Tên phim

01h55  ST. VINCENT
03h40 DOM HEMINGWAY
05h10  MILLION DOLLAR ARM
07h15  HOME ALONE
09h00

LONE SURVIVOR

11h00

 DELIVERY MAN

12h45 SO I MARRIED AN AXE
16h05  THE TERMINATOR
17h50  A MOST WANTED MAN
20h00 MAX PAYNE
21h45 KITE
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Star Movies | Lich Star Movies | phim hay