Star Movies 2/10: Night At The Museum

Larry Daley, một người mơ mộng tốt bụng và thường gặp chuyện xui xẻo, nghĩ rằng số phận sẽ mang đến cho anh ta một thứ gì đấy thật vĩ đại. Nhưng anh ta chưa từng tưởng tượng mọi chuyện có thể ầm ĩ thế nào, khi anh chấp nhận công việc gác đêm tại...

Giờ

Tên phim

0h15  COLONY, THE
1h50  EAST, THE
3h45 S.W.A.T.
5h40  xxx: THE NEXT LEVEL
7h25  TURBO
9h00  RUSH
11h00  SIMPSONS MOVIE, THE
12h30  EPIC
14h10  NIGHT AT THE MUSEUM
15h00  SPEED
17h55  RUSH
20h00 PEARL HARBOR
23h05  XXX
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác