Star Movies 20/5: Percy Jackson: Sea of Monsters

Ngày 20/05/2015 00:01 AM (GMT+7)

Á thần xấu xa Luke cũng muốn chiếm bộ lông cừu vàng nhưng là để làm sống dậy thần Kronos, kẻ từng thống trị thế giới và đang bị nhốt dưới ngục sâu…

Giờ

Tên phim

00h20 BOOK OF ELI, THE
02h20 FOG, THE
04h00 INTERNATIONAL THE
06h00 UNFINISHED SONG
07h35

 50 FIRST DATES

09h15  QUIET ONES, THE
10h55  PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS
12h45 ZOMBIELAND
14h15 FAULT IN OUR STARS, THE
16h20  ROBOCOP (2014)
18h20  JUNGLE
20h00 HUMMINGBIRD
21h45 SACRAMENT, THE
23h25

WALK OF SHAME

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Star Movies
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Star Movies