Star Movies 31/5: Anonymous

Ngày 31/05/2015 00:01 AM (GMT+7)

Là bộ phim dựng lên với một giả thuyết khiến mọi người phải thay đổi hẳn cách nhìn về Shakespeare

Giờ

Tên phim

00h15  HEATSTROKE
01h50

BEAUTIFUL CREATURES

03h50 ANONYMOUS
06h00  PEEPLES
07h35

 HOST, THE

09h40

 BATTLE LOS ANGELES

11h35

 HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2

13h20  DRAGONBALL: EVOLUTION
14h50 ARMORED
16h20 TOURIST, THE
18h05 GHOST RIDER
20h00 POMPEII
21h50

 BATTLE LOS ANGELES

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Star Movies