Star Movies 4/2: Prisoners

Ngày 04/02/2015 00:01 AM (GMT+7)

Dover giam cầm Jones trong một nỗ lực tuyệt vọng để tìm ra tên này đã làm gì với các cô gái, mà ông tin là vẫn còn sống.

Giờ

Tên phim

01h45  HOW DO YOU KNOW
03h45  SEXY EVIL GENIUS
05h15  DUDE, WHERE'S MY CAR?
06h40 BUG’S LIFE, A
08h15 ENOUGH SAID
09h50  GARFIELD: ATAIL OF TWO KITFIES
11h10  HOURS
12h50 NOW YOU SEE ME
14h45 FROZEN
16h30  POMPEII
18h15  GRAND BUDAPEST HOTEL, THE
20h00  PRISONERS
22h35  BREAKING AT THE EDGE
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Starmovies
Nguồn:

Video chọn lọc