Star Movies 9/1: Hummingbird

Ngày 09/01/2015 00:01 AM (GMT+7)

Joey laf người cựu chiến binh cố gắng tạo dựng cuộc sống mới để đền bù những ám ảnh trong quá khứ.

Giờ

Tên phim

01h10  BEFRIEND AND BETRAY
02h40 DARK DESIRE
04h10  ONE CHANCE
05h55  GOOD DAY TO DIE HARD, A
07h35 DIRTY WORK
08h55 GARFIELD: ATAIL OF TWO KITHES
10h15 HOT SHOTS!
11h40  CHEF
13h35 HUMMNGBIRD
15h15 BIG DADDY
16h50 KILLING SEASON
18h20  WER
20h00 SUNSHINE
21h50 28 WEEKS LATE
23h30  FASTER
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Starmovies
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Star Movies