Starmovies 25/12: Percy Jackson: Sea of Monsters

Á thần xấu xa Luke cũng muốn chiếm bộ lông cừu vàng nhưng là để làm sống dậy thần Kronos, kẻ từng thống trị thế giới và đang bị nhốt dưới ngục sâu…

Giờ

Tên phim

02h00  GOOD DAY TO DIE HARD, A
03h40  ENEMY OF THE STATE
05h50

MONUMENTS MEN, THE

08h40  JUSTIN BIEBER'S BELIEVE
10h15

FROZEN

11h55

LONE RANGER, THE

14h25

PROPOSAL, THE

16h10  TWILIGHT SAGA, THE: BREAKING DAWN -PART 2
18h05

NIGHT AT THE MUSEUM

20h00  PERCY JACKSON: SEA OF PERCY MONSTERS
21h55  

 HEAT, THE

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Starmovies
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác