VTV 10/4: Phượng hoàng mẫu đơn

Nội dung phim xoay quanh về câu chuyện tranh giành quyền lực và ảnh hưởng nơi hậu cung.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h10 Sắc màu đam mê - Tập 85
21h35 Phim cuối tuần

VTV3

00h00 Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 1
03h00 Người con trai - Tập 69, 70
14h20 Bốn cuộc tình, một người đàn ông - Tập 30
17h10 Người con trai - Tập 71, 72

VCTV1

02h30 Mặt nạ thủy tinh - Tập 77
05h00 Phải sống - Tập 14
07h00 Bội tình - Tập 101
08h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 77
10h00 Thiên thần báo thù - Tập 10
12h00 Phải sống - Tập 15
14h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 78
15h00 Thiên thần báo thù - Tập 10
17h30 Bội tình - Tập 102
19h00 Thiên thần báo thù - Tập 11
20h00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 30

VCTV2

00h00 Dòng sông thương nhớ - Tập 5
01h00 Hoa đồng nội - Tập 8
02h00 Hai người cha - Tập 26
03h00 Mắt bão - Tập 15
04h00 Quý ông thời đại - Tập 40
05h00 Sóng ở đáy sông - Tập 5
06h00 Dòng sông thương nhớ - Tập 6
07h00 Hoa đồng nội - Tập 9
08h00 Hai người cha - Tập 27
09h00 Mắt bão - Tập 16
10h00 Quý ông thời đại - Tập 41
11h00 Sóng ở đáy sông - Tập 6
12h00 Dòng sông thương nhớ - Tập 7
13h00 Hoa đồng nội - Tập 10
14h00 Hai người cha - Tập 28
15h00 Mắt bão - Tập 17
16h00 Quý ông thời đại - Tập 42
17h00 Sóng ở đáy sông - Tập 7
18h00 Dòng sông thương nhớ - Tập 8
19h00 Hoa đồng nội - Tập 11
20h00 Hai người cha - Tập 29
21h00 Mắt bão - Tập 18
22h00 Những mãnh đời giông bão - Tập 1
23h00 Sóng ở đáy sông - Tập 8

VCTV7

00h00 You are the only one - Tập 29
01h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 15
02h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 69
03h00 You are the only one - Tập 30
04h00 Người chồng hai mặt - Tập 36
05h00 Người vợ dũng cảm - Tập 53
06h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 70
07h00 You are the only one - Tập 31
08h00 Người chồng hai mặt - Tập 37
09h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 16
10h00 You are the only one - Tập 32
11h00 Người vợ dũng cảm - Tập 54
12h00 Người chồng hai mặt - Tập 38
13h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 17
14h00 Điều ước cho em - Tập 33
15h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 71
16h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 18
17h00 Người vợ dũng cảm - Tập 55
18h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 72
19h00 You are the only one - Tập 34
20h00 Người vợ dũng cảm - Tập 56
21h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 19
22h00 Người chồng hai mặt - Tập 37
23h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 72
(Theo VTV, VTC)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Lịch phim truyền hình | VTC | TodayTV