VTV 12/4: Hương tình

Phim kể về chuyện tình cảm của Phương và Thịnh không thành do sự tham lam của chính cô.

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác