VTV 13/9: Thiên thần báo thù

Phim là câu chuyện về một phụ nữ mang 2 bộ mặt: thiên thần của gia đình và ác quỷ đối với Tae-jung.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 20
21h35 Đau buốt đến tim

VTV3

00h00 Sứ Mệnh - Tập 10
03h00 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 7
14h10 Khép mắt chờ ngày mai - Tập 26
18h00 Chị cả- Tập 19

VCTV1

03h00 Gia đình chồng tôi - Tập 15
05h00 Tình yêu trong mơ - Tập 20
07h00 Tìm lại yêu thương - Tập 3
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 15
10h30 Mèo cưng, em ở đâu? - Tập 171
12h00 Tình yêu trong mơ - Tập 21
14h00 Gia đình chồng tôi - Tập 16
16h00 Mèo cưng, em ở đâu? - Tập 171
17h30 Tìm lại yêu thương - Tập 4
19h00 Mèo cưng, em ở đâu? - Tập 172
19h30 Giọt lệ cứu mạng - Tập 28

VCTV2

00h00 Duyên nợ miền tây - Tập 31
01h00 Cuộc chiến hoa hồng - Tập 30
02h00 Bão - Tập 27
03h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 15
04h00 Tiểu thư đi học - Tập 5
05h00 Mạnh hơn công lý - Tập 8
06h00 Duyên nợ miền tây - Tập 32
07h00 Cuộc chiến hoa hồng - Tập 31
08h00 Bão - Tập 28
09h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 16
10h00 Tiểu thư đi học - Tập 6
11h00 Mạnh hơn công lý - Tập 9
12h00 Duyên nợ miền tây - Tập 33
13h00 Cuộc chiến hoa hồng - Tập 32
14h00 Bão - Tập 29
15h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 17
16h00 Tiểu thư đi học - Tập 7
17h00 Mạnh hơn công lý - Tập 10
18h00 Duyên nợ miền tây - Tập 34
19h00 Cuộc chiến hoa hồng - Tập 33
20h00 Bão - Tập 30
21h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 18
22h00 Tiểu thư đi học - Tập 8
23h00 Mạnh hơn công lý - Tập 11

VCTV7

00h00 Xin đừng xa anh - Tập 12
01h00 Vua khách sạn - Tập 8
02h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 36
03h00 Xin đừng xa anh - Tập 13
04h00 Thiên thần báo thù - Tập 36
05h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 61
06h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 37
07h00 Xin đừng xa anh - Tập 14
08h00 Thiên thần báo thù - Tập 37
09h00 Vua khách sạn - Tập 9
10h00 Xin đừng xa anh - Tập 15
11h00 Bạn gái là điệp viên - Tập 31
12h00 Thiên thần báo thù - Tập 38
13h00 Vua khách sạn - Tập 10
14h00 Xin đừng xa anh - Tập 16
15h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 38
16h00 Vua khách sạn - Tập 11
17h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 63
18h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 39
19h00 Xin đừng xa anh - Tập 17
20h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 64
21h00 Vua khách sạn - Tập 12
22h00 Thiên thần báo thù - Tập 37
23h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 39
(Theo VTV, VTC)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác