VTV 14/7: Bệnh viện thứ ba

Ngày 17/07/2014 16:37 PM (GMT+7)

Bệnh Viện Thứ 3 trọn bộ nói về sự cạnh tranh giữa y học phương tây và y học phương đông trong cùng một bệnh viện.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 24 giờ - Tập 14
20h35 Con thuyền số phận - Tập 21

VTV3

11h00 Cha và con - Tập 25
12h00 Hoàng hậu Ki - Tập 48
18h00 Hãy sống bên anh - Tập 39
21h00 Dấu chân du mục - Tập 2
22h00 Tôi hạnh phúc - Tập 55

VTV4

01h35 Đường lên Điện Biên - Tập 13

05h30

Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 27
09h35 Đường lên Điện Biên - Tập 13
13h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 27
16h05 Đường lên Điện Biên - Tập 13
22h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 27

VCTV2

00h00 Chạy án 2   - Tập 16
01h00 Màu của tình yêu  - Tập 1
02h00 Bờ bến lạ  - Tập 2
03h00 Mắt bão  - Tập 21
04h00 Lòng dạ đàn bà  - Tập 12
05h00 Tường vi cánh mỏng  - Tập 19
06h00 Chạy án 2  - Tập 17
07h00 Màu của tình yêu   - Tập 2
08h00 Thiên sứ 99  - Phần 1
09h00 Thiên sứ 99  - Phần 2
10h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 13
11h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 20
12h00 Chạy án 2  - Tập 18
13h00 Màu của tình yêu   - Tập 3
14h00 Người đàn bà mộng du   - Tập 1
15h00 Người đàn bà mộng du   - Tập 2
16h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 14
17h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 21
18h00 Chạy án 2   - Tập 19
19h00 Màu của tình yêu   - Tập 4
20h00 Bờ bến lạ   - Tập 3
21h00 Mắt bão   - Tập 22
22h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 15
22h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 22

VCTV7

00h00 Tìm lại yêu thương - Tập 16
01h00 Võ thần - Tập 83
02h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 14
03h00 Tìm lại yêu thương - Tập 17
04h00 Võ thần - Tập 84
05h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 18
06h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 15
07h00 Tìm lại yêu thương - Tập 18
08h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 61
09h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 1
10h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 16
11h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 20
12h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 62
13h00 Bệnh viện thứ ba - Tập 1
14h00 Tìm lại yêu thương - Tập 19
15h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 2
16h00 Bệnh viện thứ ba - Tập 1
17h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 21
18h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 17
19h00 Tìm lại yêu thương - Tập 20
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 22
21h00 Bệnh viện thứ ba - Tập 3
22h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 61
23h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 3
Theo VTV, VTC