VTV 14/9: Hận thù hoá giải

Xuyên suốt phim là những mâu thuẫn giữa thế hệ đi trước và thế hệ trẻ hiện nay; những ân oán hận thù trong quá khứ hay sự cạnh tranh trong làm ăn thời hiện đại.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h05 Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 21
20h40 Hận thù hoá giải - Tập 26

VTV3

00h00 Sứ Mệnh - Tập 11
03h00 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 8
11h00 Làm dâu - Tập 3
12h00 Tìm lại chính mình - Tập 14
18h00 Chị cả - Tập 20
21h15 Người đứng trong gió - Tập 10
22h20 Tình cha - Tập 7

VCTV2

00h00 Duyên nợ miền tây - Tập 32
01h00 Cuộc chiến hoa hồng - Tập 31
02h00 Bão - Tập 28
03h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 16
04h00 Tiểu thư đi học - Tập 6
05h00 Mạnh hơn công lý - Tập 9
06h00 Duyên nợ miền tây - Tập 33
07h00 Cuộc chiến hoa hồng - Tập 32
08h00 Bão - Tập 29
09h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 17
10h00 Tiểu thư đi học - Tập 7
11h00 Mạnh hơn công lý - Tập 10
12h00 Duyên nợ miền tây - Tập 34
13h00 Cuộc chiến hoa hồng - Tập 33
14h00 Bão - Tập 30
15h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 18
16h00 Tiểu thư đi học - Tập 8
17h00 Mạnh hơn công lý - Tập 11
18h00 Duyên nợ miền tây - Tập 35
19h00 Cuộc chiến hoa hồng - Tập 34
20h00 Bão - Tập 31
21h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 19
22h00 Tiểu thư đi học - Tập 9
23h00 Mạnh hơn công lý - Tập 12

VCTV7

00h00 Xin đừng xa anh - Tập 13
01h00 Vua khách sạn - Tập 9
02h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 37
03h00 Xin đừng xa anh - Tập 14
04h00 Thiên thần báo thù - Tập 37
05h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 62
06h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 38
07h00 Xin đừng xa anh - Tập 15
08h00 Thiên thần báo thù - Tập 38
09h00 Vua khách sạn - Tập 10
10h00 Xin đừng xa anh - Tập 16
11h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 63
12h00 Thiên thần báo thù - Tập 39
13h00 Vua khách sạn - Tập 11
14h00 Xin đừng xa anh - Tập 17
15h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 39
16h00 Vua khách sạn - Tập 12
17h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 64
18h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 40
19h00 Xin đừng xa anh - Tập 18
20h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 65
21h00 Vua khách sạn - Tập 13
22h00 Thiên thần báo thù - Tập 38
23h00 Quyền lực Vương Phi - Tập 40
(Theo VTV, VTC)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim truyền hình
Array