VTV 15/12: Đường Sơn đại địa chấn

Đường Sơn đại địa chấn đã gây xúc động mạnh khi đặt người mẹ trước sự lựa chọn khắc nghiệt và đau lòng nhất.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h05 Mười năm yêu em - Tập 3
20h40 Đối thủ kỳ phùng - Tập 36

VTV3

00h00 Đường Sơn đại địa chấn - Tập 1
03h00 Tân thần điêu đại hiệp - Tập 27, 28
11h00 Sóng ngầm - Tập 34
12h00 Mỹ Nhân - Tập 16
17h00 Tân thần điêu đại hiệp - Tập 29, 30

VCTV2

00h00 Cá lên bờ - Tập 16
01h00 Chữ hiếu thời @ - Tập 23
02h00 Chạy án - Phần 1 - Tập 16
03h00 Hợp đồng scandal - Tập 6
04h00 Tìm chồng cho vợ tôi - Tập 6
05h00 Xóm gà - Tập 37
06h00 Cá lên bờ - Tập 17
07h00 Chữ hiếu thời @ - Tập 24
08h00 Chạy án - Phần 1 - Tập 17
09h00 Hợp đồng scandal - Tập 7
10h00 Tìm chồng cho vợ tôi - Tập 7
11h00 Xóm gà - Tập 38
12h00 Cá lên bờ - Tập 18
13h00 Chữ hiếu thời @ - Tập 25
14h00 Chạy án - Phần 1 - Tập 18
15h00 Hợp đồng scandal - Tập 8
16h00 Tìm chồng cho vợ tôi - Tập 8
17h00 Xóm gà - Tập 39
18h00 Cá lên bờ - Tập 19
19h00 Chữ hiếu thời @ - Tập 26
20h00 Chạy án - Phần 1 - Tập 19
21h00 Hợp đồng scandal - Tập 9
22h00 Tìm chồng cho vợ tôi - Tập 9
23h00 Xóm gà - Tập 40

VCTV7

00h00 Xin đừng xa anh - Tập 105
01h00 Sống trong tội ác - Tập 23
02h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 46
03h00 Xin đừng xa anh - Tập 106
04h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 47
05h00 Mảnh đất vàng - Tập 139, 140
06h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 47
07h00 Xin đừng xa anh - Tập 107
08h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 48
09h00 Sống trong tội ác - Tập 24
10h00 Xin đừng xa anh - Tập 108
11h00 Mật danh Iris 2 - Tập 2
12h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 49
13h00 Sống trong tội ác - Tập 25
14h00 Xin đừng xa anh - Tập 109
15h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 48
16h00 Sống trong tội ác - Tập 26
17h00 Mật danh Iris 2 - Tập 3
18h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 49
19h00 Xin đừng xa anh - Tập 110
20h00 Mật danh Iris 2 - Tập 4
21h00 Sống trong tội ác - Tập 27
22h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 48
23h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 49
(Theo VTV, VTC)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác