VTV 22/12: Cạm bẫy tình thù

Bộ phim Cạm bẫy tình thù là chuỗi phức hợp mối quan hệ đan xen nhiều tình cảm và oán thù giữa hai gia tộc lớn trên thị trường địa ốc: Hạ – Kiều

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h05 Sự thật của số 0 - Tập 10

VTV3

00h00 Lắng nghe trái tim - Tập 25
03h00 Chạm tạy vào nỗi nhớ - Tập 27
12h00 Cảm ơn cuộc đời - Tập 67
18h00 Đường đến ngai vàng - Tập 7
21h00 Phim truyện
22h30 Phim truyện

VCTV2

00h00 Hai người cha - Tập 25
01h00 Dốc tình - Tập 9
02h00 Quý bà lắm chiêu - Tập 8
03h00 Cuộc đối đầu hoàn hảo - Tập 28
04h00 Mùi hoa dại - Tập 13
05h00 Hương phù sa - Tập 13
06h00 Hai người cha - Tập 26
07h00 Dốc tình - Tập 10
08h00 Giấc mơ của Chí Phèo - Phần 1
09h00 Giấc mơ của Chí Phèo - Phần 2
10h00 Mùi hoa dại - Tập 14
11h00 Hương phù sa - Tập 14
12h00 Hai người cha - Tập 27
13h00 Dốc tình - Tập 11
14h00 Quý bà lắm chiêu - Tập 8
15h00 Cuộc đối đầu hoàn hảo - Tập 28
16h00 Mùi hoa dại - Tập 15
17h00 Hương phù sa - Tập 15
18h00 Hai người cha - Tập 28
19h00 Dốc tình - Tập 12
21h00 Quý bà lắm chiêu - Tập 9
22h00 Mùi hoa dại - Tập 16
23h00 Hương phù sa - Tập 16

VCTV7

00h00 Giai điệu tình yêu - Tập 34
01h00 Người thừa kế - Tập 9
02h00 Cạm bẫy tình thù - Tập 22
03h00 Giai điệu tình yêu - Tập 35
04h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 38
05h00 Gia đình họ Wang - Tập 36
06h00 Người đàn ông vĩ đại - Tập 12
07h00 Giai điệu tình yêu - Tập 36
08h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 39
09h00 Người thừa kế - Tập 10
10h00 Giai điệu tình yêu - Tập 37
11h00 Cầu vồng hoàng kim - Tập 55
12h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 40
13h00 Người thừa kế - Tập 11
14h00 Giai điệu tình yêu - Tập 38
15h00 Cạm bẫy tình thù - Tập 24
16h00 Người thừa kế - Tập 12
17h00 Cầu vồng hoàng kim - Tập 56
18h00 Cạm bẫy tình thù - Tập 25
19h00 Giai điệu tình yêu - Tập 39
20h00 Cầu vồng hoàng kim - Tập 57
22h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 39
23h00 Cạm bẫy tình thù - Tập 25
Theo VTC, VTV
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác