VTV 22/8: Son môi hồng

Ngày 22/08/2014 00:20 AM (GMT+7)

Son môi hồng đề cập đến mặt trái của một bộ phận người trong xã hội hiện đại luôn muốn lợi dụng người khác để làm giàu bằng mọi cách, kể cả việc bán rẻ lương tâm, dùng nhiều thủ đoạn với người thân

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h00 Bão qua làng - Tập 9
13h00 24 Giờ - Tập 53
20h35 Bão qua làng - Tập 10

VTV3

1h30 Son môi hồng - Tập 64
3h00 Tình yêu không hẹn trước - Tập 7
11h00 Cuộc gọi lúc không giờ - Tập 22
12h00 Văn phòng Mai Mối - Tập 9
18h00 Kiệt tác bất hủ - Tập 12

VTV4

01h35 Bí mật tam giác vàng - Tập 16

05h30

Trò đời - Tập 23
09h35 Bí mật tam giác vàng - Tập 16
13h00 Trò đời - Tập 23
16h05 Bí mật tam giác vàng - Tập 16
22h00 Trò đời - Tập 23

VTV6

02h00 Vitamin tình yêu - Tập 27
14h00 Vitamin tình yêu - Tập 27
22h00 Vitamin tình yêu - Tập 28

VTVcab1

02h30 Mùi ngò gai - Tập 69
05h00 Thiên mệnh - Tập 12
06h00 Giấc mơ đế vương - Tập 37
07h00 Con gái của bố -Tập 38
08h00 Con gái của bố - Tập 39
11h00 Mùi ngò gai - Tập 69
12h00 Cô vợ ngôi sao - Tập 39
13h00 Tóc rối - Tập 13
14h00 Tóc rối - Tập 14
16h45 Con gái của bố - Tập 40
17h30 Con gái của bố  - Tập 41
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3   - Tập 107
20h00 Mỹ nam kế - Tập 12
22h00 Mùi ngò gai - Tập 70

VCTV2

00h00 Tay chơi miệt vườn  - Tập 28
01h00 30 Ngày làm cha  - Tập 9
02h00 Bờ bến lạ  - Tập 29
03h00 Hẻm cụt - Tập 12
04h00 Socola hay hoa hồng  - Tập 21
05h00 Ngày hôm qua  - Tập 23
06h00 Tay chơi miệt vườn  - Tập 29
07h00 30 Ngày làm cha  - Tập 10
08h00 Bờ bến lạ  - Tập 30
09h00 Hẻm cụt  - Tập 13
10h00 Socola hay hoa hồng  - Tập 22
11h00 Ngày hôm qua  - Tập 24
12h00 Tay chơi miệt vườn  - Tập 30
13h00 30 Ngày làm cha  - Tập 11
14h00 Bờ bến lạ  - Tập 31
15h00 Hẻm cụt - Tập 14
16h00 Socola hay hoa hồng  - Tập 23
17h00 Ngày hôm qua  - Tập 25
18h00 Tay chơi miệt vườn  - Tập 31
19h00 30 Ngày làm cha  - Tập 12
20h00 Bờ bến lạ  - Tập 32
21h00 Hẻm cụt  - Tập 15
22h00 Socola hay hoa hồng  - Tập 24
23h00 Ngày hôm qua  - Tập 26

VCTV7

00h00 Ngày tận thế - Tập 2
01h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 1
02h00 Chiếc giày lọ lem - Tập 23
03h00 Tìm lại yêu thương - Tập 56
04h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 2
05h00 Cô gái tuyệt vời - Tập 37
06h00 Di sản trăm năm - Tập 37
07h00 Tìm lại yêu thương - Tập 57
08h00 Bội tình - Tập 25
09h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 3
10h00 Chiếc giày lọ lem - Tập 25
11h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 59
12h00 Bội tình - Tập 26
13h00 Nếu không có hận thù - Tập 20
14h00 Tìm lại yêu thương - Tập 58
15h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 4
16h00 Nếu không có hận thù - Tập 21
17h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 60
18h00 Chiếc giày lọ lem - Tập 25
19h00 Tìm lại yêu thương - Tập 60
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 61
21h00 Nếu không có hận thù - Tập 22
22h00 Bội tình - Tập 25
23h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 5
Theo VTV, VTC
Nguồn:

Video chọn lọc