VTV 24/2: Em đẹp em có quyền

Phim kể về Khánh Chi (Bích Trâm) – cô gái luôn quan niệm: sắc đẹp là quyền lực, có sắc đẹp là có tất cả.

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác