VTV 23/6: Son môi hồng

Ngày 26/06/2014 14:57 PM (GMT+7)

Son môi hồng đề cập đến mặt trái của một bộ phận người trong xã hội hiện đại luôn muốn lợi dụng người khác để làm giàu bằng mọi cách, kể cả việc bán rẻ lương tâm, dùng nhiều thủ đoạn với người thân

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Mất tích - Tập 41
20h35 Phim truyện

VTV3

00h00 Son môi hồng - Tập 14
04h30 Đến từ giấc mơ - Tập 23
11h00 Cha và con - Tập 10
12h00 Hoàng hậu Ki - Tập 33
18h00 Hãy sống bên anh - Tập 18
21h00 Vừa đi vừa khóc - Tập 32

VTV4

01h35 Hương Ngọc Lan - Tập 18

05h30

Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 9
09h35 Hương Ngọc Lan - Tập 18
13h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 9
16h05 Hương Ngọc Lan - Tập 18
22h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 9

VTV6

09h30 Xin lỗi tình yêu - Tập 19
19h00 Kết nối - Tập 9

VTVcab1

01h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 7
02h30 Mùi ngò gai - Tập 25
05h00 Hoàng tử gác mái - Tập 25
07h00 Gia đình chồng tôi - Tập 46
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 47
11h00 Mùi ngò gai - Tập 27
12h00 Hoàng Gia - Tập 23
13h00 Kính vạn hoa - Tập 27
14h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 10
15h45 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 46
16h45 Gia đình chồng tôi - Tập 48
17h30 Gia đình chồng tôi - Tập 49
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 47
19h30 Ảo mộng - Tập 8
20h30 Hoàng tử gác mái - Tập 28
22h00 Mùi ngò gai - Tập 28

VCTV2

00h00 Chạy án   - Tập 17
01h00 Chung một mái nhà   - Tập 8
02h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 21
03h00 Mắt bão   - Tập 6
04h00 Bảo mẫu @   - Tập 25
05h00 Hoàng hôn ấm áp   - Tập 32
06h00 Chạy án   - Tập 18
07h00 Chung một mái nhà   - Tập 9
08h00 Scandal - Bí mật thảm đỏ  - Phần 1
09h00 Scandal - Bí mật thảm đỏ  - Phần 2
10h00 Bảo mẫu @   - Tập 26
11h00 Hoàng hôn ấm áp   - Tập 33
12h00 Chạy án   - Tập 19
13h00 Chung một mái nhà   - Tập 10
14h00 Tôi sinh ra không phải để ngồi tù   - Tập 1
15h00 Tôi sinh ra không phải để ngồi tù   - Tập 2
16h00 Bảo mẫu @   - Tập 27
17h00 Hoàng hôn ấm áp   - Tập 34
18h00 Chạy án   - Tập 20
19h00 Chung một mái nhà   - Tập 11
20h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 22
21h00 Mắt bão  - Tập 7
22h00 Bảo mẫu @   - Tập 28
22h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 1

VCTV7

00h00 Nhớ em - Tập 26
01h00 Võ thần - Tập 62
02h00 Tóc rối - Tập 103
03h00 Nhớ em - Tập 27
04h00 Võ thần - Tập 63
05h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 54
06h00 Tóc rối - Tập 104
07h00 Nhớ em - Tập 28
08h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 55
09h00 Võ thần - Tập 64
10h00 Tóc rối - Tập 105
11h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 56
12h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 41
13h00 Đứa con rơi - Tập 38
14h00 Nhớ em - Tập 29
15h00 Võ thần - Tập 65
16h00 Đứa con rơi - Tập 37
17h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 57
18h00 Tóc rối - Tập 106
19h00 Nhớ em - Tập 30
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 1
21h00 Dã vương - Tập 18
22h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 40
23h00 Võ thần - Tập 66
Theo VTC, VTV