VTV 25/6: Cuộc chiến nội cung

Phim Cuộc Chiến Nội Cung bắt đầu mọi chuyện rắc rối khi So Young và Nam Hyuk gặp nhau...

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Mất tích - Tập 43
20h35 Phim truyện

VTV3

01h30 Đến từ giấc mơ - Tập 25
11h00 Cha và con - Tập 12
12h00 Hoàng hậu Ki - Tập 35
18h00 Hãy sống bên anh - Tập 20
21h00 Yêu đến tận cùng - Tập 27

VTV4

01h35 Hương Ngọc Lan - Tập 20

05h30

Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 11
09h35 Hương Ngọc Lan - Tập 20
13h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 11
16h05 Hương Ngọc Lan - Tập 20
22h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 11

VTV6

00h00 Xin lỗi tình yêu - Tập 20
09h30 Xin lỗi tình yêu - Tập 21
19h00 Kết nối - Tập 11

VTVcab1

01h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 9
02h30 Mùi ngò gai - Tập 27
05h00 Hoàng tử gác mái - Tập 27
07h00 Gia đình chồng tôi - Tập 53
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 54
11h00 Mùi ngò gai - Tập 27
12h00 Hoàng Gia - Tập 23
13h00 Kính vạn hoa - Tập 28
14h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 10
15h45 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 48
16h45 Gia đình chồng tôi - Tập 55
17h30 Gia đình chồng tôi - Tập 56
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 49
19h30 Ảo mộng - Tập 10
20h30 Hoàng tử gác mái - Tập 28
22h00 Mùi ngò gai - Tập 28

VCTV2

00h00 Chạy án   - Tập 19
01h00 Chung một mái nhà   - Tập 10
02h00 Tôi sinh ra không phải để ngồi tù   - Tập 1
03h00 Tôi sinh ra không phải để ngồi tù   - Tập 2
04h00 Bảo mẫu @   - Tập 27
05h00 Hoàng hôn ấm áp   - Tập 34
06h00 Chạy án   - Tập 20
07h00 Chung một mái nhà   - Tập 11
08h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 22
09h00 Mắt bão   - Tập 7
10h00 Bảo mẫu @   - Tập 28
11h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 1
12h00 Chạy án   - Tập 21
13h00 Chung một mái nhà   - Tập 12
14h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 23
15h00 Mắt bão   - Tập 8
16h00 Bảo mẫu @   - Tập 29
17h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 2
18h00 Chạy án   - Tập 22
19h00 Chung một mái nhà   - Tập 13
20h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 24
21h00 Mắt bão  - Tập 9
22h00 Bảo mẫu @   - Tập 30
22h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 3

VCTV7

00h00 Nhớ em - Tập 28
01h00 Võ thần - Tập 64
02h00 Tóc rối - Tập 105
03h00 Nhớ em - Tập 29
04h00 Võ thần - Tập 65
05h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 56
06h00 Tóc rối - Tập 106
07h00 Nhớ em - Tập 30
08h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 57
09h00 Võ thần - Tập 66
10h00 Tóc rối - Tập 107
11h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 1
12h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 43
13h00 Đứa con rơi - Tập 40
14h00 Nhớ em - Tập 31
15h00 Võ thần - Tập 67
16h00 Đứa con rơi - Tập 39
17h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 2
18h00 Tóc rối - Tập 108
19h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 1
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 3
21h00 Dã vương - Tập 20
22h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 42
23h00 Võ thần - Tập 68
Theo VTC, VTV
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác