VTV 25/6: Cuộc chiến nội cung

Ngày 26/06/2014 15:02 PM (GMT+7)

Phim Cuộc Chiến Nội Cung bắt đầu mọi chuyện rắc rối khi So Young và Nam Hyuk gặp nhau...

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Mất tích - Tập 43
20h35 Phim truyện

VTV3

01h30 Đến từ giấc mơ - Tập 25
11h00 Cha và con - Tập 12
12h00 Hoàng hậu Ki - Tập 35
18h00 Hãy sống bên anh - Tập 20
21h00 Yêu đến tận cùng - Tập 27

VTV4

01h35 Hương Ngọc Lan - Tập 20

05h30

Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 11
09h35 Hương Ngọc Lan - Tập 20
13h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 11
16h05 Hương Ngọc Lan - Tập 20
22h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 11

VTV6

00h00 Xin lỗi tình yêu - Tập 20
09h30 Xin lỗi tình yêu - Tập 21
19h00 Kết nối - Tập 11

VTVcab1

01h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 9
02h30 Mùi ngò gai - Tập 27
05h00 Hoàng tử gác mái - Tập 27
07h00 Gia đình chồng tôi - Tập 53
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 54
11h00 Mùi ngò gai - Tập 27
12h00 Hoàng Gia - Tập 23
13h00 Kính vạn hoa - Tập 28
14h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 10
15h45 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 48
16h45 Gia đình chồng tôi - Tập 55
17h30 Gia đình chồng tôi - Tập 56
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 49
19h30 Ảo mộng - Tập 10
20h30 Hoàng tử gác mái - Tập 28
22h00 Mùi ngò gai - Tập 28

VCTV2

00h00 Chạy án   - Tập 19
01h00 Chung một mái nhà   - Tập 10
02h00 Tôi sinh ra không phải để ngồi tù   - Tập 1
03h00 Tôi sinh ra không phải để ngồi tù   - Tập 2
04h00 Bảo mẫu @   - Tập 27
05h00 Hoàng hôn ấm áp   - Tập 34
06h00 Chạy án   - Tập 20
07h00 Chung một mái nhà   - Tập 11
08h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 22
09h00 Mắt bão   - Tập 7
10h00 Bảo mẫu @   - Tập 28
11h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 1
12h00 Chạy án   - Tập 21
13h00 Chung một mái nhà   - Tập 12
14h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 23
15h00 Mắt bão   - Tập 8
16h00 Bảo mẫu @   - Tập 29
17h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 2
18h00 Chạy án   - Tập 22
19h00 Chung một mái nhà   - Tập 13
20h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 24
21h00 Mắt bão  - Tập 9
22h00 Bảo mẫu @   - Tập 30
22h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 3

VCTV7

00h00 Nhớ em - Tập 28
01h00 Võ thần - Tập 64
02h00 Tóc rối - Tập 105
03h00 Nhớ em - Tập 29
04h00 Võ thần - Tập 65
05h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 56
06h00 Tóc rối - Tập 106
07h00 Nhớ em - Tập 30
08h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 57
09h00 Võ thần - Tập 66
10h00 Tóc rối - Tập 107
11h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 1
12h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 43
13h00 Đứa con rơi - Tập 40
14h00 Nhớ em - Tập 31
15h00 Võ thần - Tập 67
16h00 Đứa con rơi - Tập 39
17h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 2
18h00 Tóc rối - Tập 108
19h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 1
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 3
21h00 Dã vương - Tập 20
22h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 42
23h00 Võ thần - Tập 68
Theo VTC, VTV
Array