VTV 26/9: Giọt lệ cứu mạng

Phim đề cao chân tình như một “phép màu” cứu rỗi giữa những toan tính cuộc sống.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h05 Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 33

VTV3

00h00 Sứ Mệnh - Tập 23
03h00 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 20
14h10 Khép mắt chờ ngày mai - Tập 29
18h00 Chị cả- Tập 32

VCTV1

00h30 Trà mã huyền bí – Tập 8
20h00 Chiếc thìa vàng - Tập 1
02h30 Gia đình chồng tôi - Tập 28
05h00 Cưới lại đi anh! - Tập 8
07h00 Tìm lại yêu thương - Tập 16
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 28
09h00 Trà mã huyền bí - Tập 9
10h30 Đi tìm hạnh phúc - Tập 8
12h00 Cưới lại đi anh! - Tập 9
14h00 Gia đình chồng tôi - Tập 29
15h45 Đi tìm hạnh phúc - Tập 8
17h30 Tìm lại yêu thương - Tập 17
19h00 Đi tìm hạnh phúc - Tập 9
19h30 Giọt lệ cứu mạng - Tập 41

VCTV2

00h00 Cỏ biếc - Tập 4
01h00 Vẫn hoài ước mơ - Tập 2
02h00 Bão - Tập 40
03h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 28
04h00 Tiểu thư đi học - Tập 18
05h00 Sóng ở đáy sông - Tập 8
06h00 Cỏ biếc - Tập 5
07h00 Vẫn hoài ước mơ - Tập 3
08h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 1
09h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 29
10h00 Tiểu thư đi học - Tập 19
11h00 Sóng ở đáy sông - Tập 9
12h00 Cỏ biếc - Tập 6
13h00 Vẫn hoài ước mơ - Tập 4
14h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 2
15h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 30
16h00 Tiểu thư đi học - Tập 20
17h00 Sóng ở đáy sông - Tập 10
18h00 Cỏ biếc - Tập 7
19h00 Vẫn hoài ước mơ - Tập 5
20h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 3
21h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 31
22h00 Tiểu thư đi học - Tập 21
23h00 Sóng ở đáy sông - Tập 11

VCTV7

00h00 Xin đừng xa anh - Tập 25
01h00 Vua khách sạn - Tập 21
02h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 3
03h00 Xin đừng xa anh - Tập 26
04h00 Thiên thần báo thù - Tập 49
05h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 74
06h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 4
07h00 Xin đừng xa anh - Tập 27
08h00 Thiên thần báo thù - Tập 50
09h00 Vua khách sạn - Tập 22
10h00 Xin đừng xa anh - Tập 28
11h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 75
12h00 Thiên thần báo thù - Tập 51
13h00 Vua khách sạn - Tập 23
14h00 Xin đừng xa anh - Tập 29
15h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 5
16h00 Vua khách sạn - Tập 24
17h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 76
18h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 6
19h00 Xin đừng xa anh - Tập 30
20h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 77
21h00 Vua khách sạn - Tập 25
22h00 Thiên thần báo thù - Tập 50
23h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 6
(Theo VTV, VTC)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác