VTV 27/10: Đối diện với tình yêu

Đối diện với tình yêu là hành trình khám phá sự khác biệt giữa những câu chuyện tình yêu màu hồng và cuộc sống hôn nhân thực tại với những bon chen lừa dối.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Đối thủ kỳ phùng - Tập 8
13h05 Đối diện với tình yêu - Tập 18
20h40 Đối thủ kỳ phùng - Tập 9

VTV3

00h00 Phá vòng vây - Tập 7
03h00 Chị cả - Tập 76,77
11h00 Làm dâu - Tập 34
12h00 Tình Mẹ - Tập 17
17h00 Chị cả - Tập 78, 79
21h15 Người đứng trong gió - Tập 23
22h30 Tình cha - Tập 34

VCTV2

00h00 Cỏ biếc - Tập 35
01h00 Vùng hạ chuyển mình - Tập 14
02h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 31
03h00 Lênh đênh phận bạc - Tập 14
04h00 Tiểu thư đi học - Tập 49
05h00 Bão mẫu @ - Tập 21
06h00 Tay chơi miệt vườn - Tập 1
07h00 Vùng hạ chuyển mình - Tập 15
08h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 32
09h00 Lênh đênh phận bạc - Tập 15
10h00 Tiểu thư đi học - Tập 50
11h00 Bão mẫu @ - Tập 22
12h00 Tay chơi miệt vườn - Tập 2
13h00 Vùng hạ chuyển mình - Tập 16
14h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 33
15h00 Lênh đênh phận bạc - Tập 16
16h00 Ầu ơ ví dầu - Tập 1
17h00 Bão mẫu @ - Tập 23
18h00 Tay chơi miệt vườn - Tập 3
19h00 Vùng hạ chuyển mình - Tập 17
20h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 34
21h00 Lênh đênh phận bạc - Tập 17
22h00 Ầu ơ ví dầu - Tập 2
23h00 Bão mẫu @ - Tập 24

VCTV7

00h00 Xin đừng xa anh - Tập 56
01h00 Vua khách sạn - Tập 52
02h00 Thâm cung điệp ảnh - Tập 34
03h00 Xin đừng xa anh - Tập 57
04h00 Thiên thần báo thù - Tập 80
05h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 105
06h00 Thâm cung điệp ảnh - Tập 35
07h00 Xin đừng xa anh - Tập 58
08h00 Thiên thần báo thù - Tập 81
09h00 Vua khách sạn - Tập 53
10h00 Xin đừng xa anh - Tập 59
11h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 106
12h00 Thiên thần báo thù - Tập 82
13h00 Vua khách sạn - Tập 54
14h00 Tình em rực nắng - Tập 16
15h00 Thâm cung điệp ảnh - Tập 36
16h00 Vua khách sạn - Tập 55
17h00 Tình em rực nắng - Tập 17
18h00 Thâm cung điệp ảnh - Tập 36
19h00 Xin đừng xa anh - Tập 61
20h00 Tình em rực nắng - Tập 18
21h00 Vua khách sạn - Tập 56
22h00 Thiên thần báo thù - Tập 81
23h00 Thâm cung điệp ảnh - Tập 37
(Theo VTV, VTC)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác