VTV 27/9: Thiên thần báo thù

Ngày 27/09/2015 00:01 AM (GMT+7)

Phim là câu chuyện về một phụ nữ mang 2 bộ mặt: thiên thần của gia đình và ác quỷ đối với Tae-jung.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 34
22h10 Phim truyện

VTV3

00h00 Sứ Mệnh - Tập 24
03h00 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 21
14h10 Khép mắt chờ ngày mai - Tập 30
18h00 Chị cả- Tập 33

VCTV1

00h30 Trà mã huyền bí – Tập 9
20h00 Chiếc thìa vàng - Tập 2
02h30 Gia đình chồng tôi - Tập 29
05h00 Cưới lại đi anh! - Tập 9
07h00 Tìm lại yêu thương - Tập 17
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 29
09h00 Trà mã huyền bí - Tập 10
10h30 Đi tìm hạnh phúc - Tập 9
12h00 Cưới lại đi anh! - Tập 10
14h00 Gia đình chồng tôi - Tập 30
15h45 Đi tìm hạnh phúc - Tập 9
17h30 Tìm lại yêu thương - Tập 18
19h00 Đi tìm hạnh phúc - Tập 10
19h30 Giọt lệ cứu mạng - Tập 42

VCTV2

00h00 Cỏ biếc - Tập 5
01h00 Vẫn hoài ước mơ - Tập 3
02h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 1
03h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 29
04h00 Tiểu thư đi học - Tập 19
05h00 Sóng ở đáy sông - Tập 9
06h00 Cỏ biếc - Tập 6
07h00 Vẫn hoài ước mơ - Tập 4
08h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 2
09h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 30
10h00 Tiểu thư đi học - Tập 20
11h00 Sóng ở đáy sông - Tập 10
12h00 Cỏ biếc - Tập 7
13h00 Vẫn hoài ước mơ - Tập 5
14h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 3
15h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 31
16h00 Tiểu thư đi học - Tập 21
17h00 Sóng ở đáy sông - Tập 11
18h00 Cỏ biếc - Tập 8
19h00 Vẫn hoài ước mơ - Tập 6
20h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 4
21h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 32
22h00 Tiểu thư đi học - Tập 22
23h00 Sóng ở đáy sông - Tập 12

VCTV7

00h00 Xin đừng xa anh - Tập 26
01h00 Vua khách sạn - Tập 22
02h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 4
03h00 Xin đừng xa anh - Tập 27
04h00 Thiên thần báo thù - Tập 50
05h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 75
06h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 5
07h00 Xin đừng xa anh - Tập 28
08h00 Thiên thần báo thù - Tập 51
09h00 Vua khách sạn - Tập 23
10h00 Xin đừng xa anh - Tập 29
11h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 76
12h00 Thiên thần báo thù - Tập 52
13h00 Vua khách sạn - Tập 24
14h00 Xin đừng xa anh - Tập 30
15h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 6
16h00 Vua khách sạn - Tập 25
17h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 77
18h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 7
19h00 Xin đừng xa anh - Tập 31
20h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 78
21h00 Vua khách sạn - Tập 26
22h00 Thiên thần báo thù - Tập 51
23h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 7
(Theo VTV, VTC)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim truyền hình