VTV 29/3: Chiếc bình tiền kiếp

Ngày 29/03/2015 00:01 AM (GMT+7)

Bộ phim mô tả khía cạnh nhỏ ở nông thôn trong thời kì đầu phát triển với một thành phần nông dân thiếu hiểu biết giữa một rừng mánh khoé làm ăn của lái buôn, dẫn đến những bi kịch không chỉ cho chính mình mà còn cho cả gia đình, tộc họ.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 24 giờ - Phần 2 - Tập 17
21h35 Kagemusha hay người đóng thế - Phần 2

VTV3

00h00 Cảm ơn cuộc đời - Tập 29
03h00 Chỉ có thể là yêu - Tập 30
14h20 Viết tiếp bản tình ca - Tập 12
18h00 Nàng tiên Cáo - Tập 19

VCTV2

00h00 Vòng tròn 12 số - Tập 28
01h00 Bản chúc thư - Tập 19
02h00 Rau muống tháng chín - Tập 14
03h00 Sông trôi muôm hướng - Tập 5
04h00 Hương tình - Tập 10
05h00 Cù lao lúa - Tập 10
06h00 Vòng tròn 12 số - Tập 29
07h00 Bản chúc thư - Tập 20
08h00 Rau muống tháng chín - Tập 15
09h00 Sông trôi muôm hướng - Tập 6
10h00 Hương tình - Tập 11
11h00 Cù lao lúa - Tập 11
12h00 Vòng tròn 12 số - Tập 30
13h00 Bản chúc thư - Tập 21
14h00 Chiếc bình tiền kiếp - Tập 1
15h00 Chiếc bình tiền kiếp - Tập 2
16h00 Hương tình - Tập 12
17h00 Cù lao lúa - Tập 12
18h00 Vòng tròn 12 số - Tập 31
19h00 Bản chúc thư - Tập 22
20h00 Rau muống tháng chín - Tập 16
21h00 Sông trôi muôm hướng - Tập 7
22h00 Hương tình - Tập 13
23h00 Cù lao lúa - Tập 13

VCTV7

00h00 Đại Đường nữ tuần án - Tập 6
01h00 Tình yêu trong mơ - Tập 22
02h00 Tây thi tình sử - Tập 38
03h00 Đại Đường nữ tuần án - Tập 7
04h00 Tạm biệt hôn nhân - Tập 20
05h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 50
06h00 Tân Tam quốc - Tập 1
07h00 Đại Đường nữ tuần án - Tập 8
08h00 Tạm biệt hôn nhân - Tập 21
09h00 Tình yêu trong mơ - Tập 23
10h00 Đại Đường nữ tuần án - Tập 9
11h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 51
12h00 Tạm biệt hôn nhân - Tập 22
13h00 Tình yêu trong mơ - Tập 24
14h00 Đại Đường nữ tuần án - Tập 10
15h00 Tân Tam quốc - Tập 2
16h00 Tình yêu trong mơ - Tập 25
17h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 52
18h00 Tân Tam quốc - Tập 3
19h00 Đại Đường nữ tuần án - Tập 11
20h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 53
21h00 Vì sao đưa anh tới - Tập 1
22h00 Tân Tam quốc - Tập 4
Theo VTV, VTC
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim truyền hình
Array