VTV 3/1: Tùy Đường anh hùng

Ngày 03/01/2015 00:02 AM (GMT+7)

Phim vẽ nên một bức tranh thời đại rộng lớn về diễn biến lịch sử, giang hồ phân tranh, anh hùng không ngừng xuất hiện biến đổi xã hội thời Tùy Đường được bắt đầu kể từ quân Tùy càn quét Trần Triều, cho đến khi nhà Tùy thành lập và đi đến suy vong.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h05 Tùy Đường anh hùng - Tập 1

VTV3

00h20 Lắng nghe trái tim - Tập 37
03h00 Chạm tạy vào nỗi nhớ - Tập 39
15h00 Trái tim có nắng- Tập 31
18h00 Đường đến ngai vàng - Tập 19

VCTV2

00h00 Sắc màu phù sa - Tập 4
01h00 Dốc tình - Tập 21
02h00 Quý bà lắm chiêu - Tập 16
03h00 Bông hồng cho tướng cướp - Tập 6
04h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 6
05h00 Hương phù sa - Tập 25
06h00 Sắc màu phù sa - Tập 5
07h00 Dốc tình - Tập 22
08h00 Quý bà lắm chiêu - Tập 17
09h00 Bông hồng cho tướng cướp - Tập 7
10h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 7
11h00 Hương phù sa - Tập 26
12h00 Sắc màu phù sa - Tập 6
13h00 Dốc tình - Tập 23
14h00 Quý bà lắm chiêu - Tập 18
15h00 Bông hồng cho tướng cướp - Tập 8
16h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 8
17h00 Hương phù sa - Tập 27
18h00 Sắc màu phù sa - Tập 7
19h00 Dốc tình - Tập 24
20h00 Chôn nhời - Phần 1
21h00 Chôn nhời - Phần 2
22h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 9
23h00 Hương phù sa - Tập 28

VCTV7

00h00 Giai điệu tình yêu - Tập 46
01h00 Người thừa kế - Tập 21
02h00 Cạm bẫy tình thù - Tập 34
03h00 Giai điệu tình yêu - Tập 47
04h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 50
05h00 Gia đình họ Wang - Tập 55
06h00 Gia đình họ Wang - Tập 56
07h00 Giai điệu tình yêu - Tập 48
08h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 51
09h00 Người thừa kế - Tập 22
10h00 Giai điệu tình yêu - Tập 49
11h00 Bí mật cửu gia thư - Tập 7
12h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 52
13h00 Người thừa kế - Tập 23
14h00 Giai điệu tình yêu - Tập 50
15h00 Cạm bẫy tình thù - Tập 36
16h00 Người thừa kế - Tập 30
17h00 Người thừa kế - Tập 31
18h00 Cạm bẫy tình thù - Tập 37
19h00 Giai điệu tình yêu - Tập 51
20h00 Bí mật cửu gia thư - Tập 9
22h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 51
23h00 Cạm bẫy tình thù - Tập 37
Theo VTV, VTC
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim truyền hình