VTV 4/12: Vệ Tử Phu

Vệ Tử Phu không chỉ tập trung vào đề tài cung đấu thường thấy trong các phim cổ trang, mà còn là bức tranh chi tiết về cuộc đời truân chuyên của vị hoàng hậu nổi tiếng nhân đức cùng tên.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Đối thủ kỳ phùng - Tập 29
13h05 Kiếp hồ điệp - Tập 20
20h40 Đối thủ kỳ phùng - Tập 30

VTV3

00h00 Ranh giới sinh tử - Tập 20
03h00 Tân thần điêu đại hiệp - Tập 5, 6
11h00 Sóng ngầm - Tập 27
12h00 Mỹ Nhân - Tập 9
17h00 Tân thần điêu đại hiệp - Tập 7, 8

VCTV1

00h00 Đánh cắp hạnh phúc - Tập 1
02h30 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 11
06h00 Người hùng của em - Tập 23
07h00 Bảo tiêu - Tập 11
08h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 11
10h30 Đánh cắp hạnh phúc - Tập 2
11h00 Cô vợ ngôi sao - Tập 11
12h00 Hai lần cưới - Tập 18
13h00 Kiếm và hoa - Tập 29
14h00 Nữ hoàng tháng 5 - Tập 12
15h45 Đánh cắp hạnh phúc - Tập 3
16h45 Cô vợ ngôi sao - Tập 11
17h30 Tìm lại yêu thương - Tập 87
19h00 Đánh cắp hạnh phúc - Tập 4
19h30 Linh hồn báo thù - Tập 15
20h30 Vệ Tử Phu - Tập 47
21h30 Kiếm và hoa - Tập 30

VCTV2

00h00 Cá lên bờ - Tập 6
01h00 Chữ hiếu thời @ - Tập 13
02h00 Chạy án - Phần 1 - Tập 6
03h00 Trinh thám nghiệp dư - Tập 25
04h00 Ầu ơ ví dầu - Tập 38
05h00 Xóm gà - Tập 27
06h00 Cá lên bờ - Tập 7
07h00 Chữ hiếu thời @ - Tập 14
08h00 Chạy án - Phần 1 - Tập 7
09h00 Trinh thám nghiệp dư - Tập 27
10h00 Ầu ơ ví dầu - Tập 39
11h00 Xóm gà - Tập 28
12h00 Cá lên bờ - Tập 8
13h00 Chữ hiếu thời @ - Tập 16
14h00 Chạy án - Phần 1 - Tập 6
15h00 Trinh thám nghiệp dư - Tập 27
16h00 Ầu ơ ví dầu - Tập 40
17h00 Xóm gà - Tập 29
18h00 Cá lên bờ - Tập 9
19h00 Chữ hiếu thời @ - Tập 16
20h00 Chạy án - Phần 1 - Tập 9
21h00 Trinh thám nghiệp dư - Tập 27
22h00 Ầu ơ ví dầu - Tập 40
23h00 Xóm gà - Tập 29

VCTV7

00h00 Người tình âm nhạc - Tập 15
01h00 Sống trong tội ác - Tập 12
02h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 35
03h00 Xin đừng xa anh - Tập 95
04h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 36
05h00 Mảnh đất vàng - Tập 117, 118
06h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 36
07h00 Xin đừng xa anh - Tập 96
08h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 37
09h00 Sống trong tội ác - Tập 13
10h00 Xin đừng xa anh - Tập 97
11h00 Ván bài tội lỗi - Tập 30
12h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 38
13h00 Sống trong tội ác - Tập 14
14h00 Xin đừng xa anh - Tập 98
15h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 37
16h00 Sống trong tội ác - Tập 15
17h00 Ván bài tội lỗi - Tập 31
18h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 38
19h00 Xin đừng xa anh - Tập 99
20h00 Ván bài tội lỗi - Tập 32
21h00 Sống trong tội ác - Tập 16
22h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 37
23h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 38
(Theo VTV, VTC)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác