VTV 4/7: Dòng sông không trở lại

Ngày 07/07/2014 10:09 AM (GMT+7)

Huy bắt đầu qua lại với Khanh vì Trâm chỉ biết tới công việc, sóng gió gia đình bắt đầu nổi lên và cuối cùng là Trâm đồng ý ký vào đơn ly dị.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h00 Đường lên Điện Biên - Tập 21
13h00 24 giờ - Tập 4
20h35 Đường lên Điện Biên - Tập 22

VTV3

0h15 Son môi hồng - Tập 16
1h15 Đến từ giấc mơ - Tập 27
11h00 Cha và con - Tập 19
12h00 Hoàng hậu Ki - Tập 42
18h00 Hãy sống bên anh - Tập 29

VTV4

01h35 Đường lên Điện Biên - Tập 7

05h30

Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 19
09h35 Đường lên Điện Biên - Tập 7
13h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 19
16h05 Đường lên Điện Biên - Tập 7
22h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 19

VTV6

00h00 Xin lỗi tình yêu - Tập 27
09h30 Xin lỗi tình yêu - Tập 28

VTVcab1

01h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 16
02h30 Mùi ngò gai - Tập 34
05h00 Mặt trăng ôm mặt trời - Tập 6
07h00 Gia đình chồng tôi - Tập 71
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 72
11h00 Mùi ngò gai - Tập 34
12h00 Cô vợ ngôi sao - Tập 4
13h00 Giấc mơ biển - Tập 7
14h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 17
15h45 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 57
16h45 Gia đình chồng tôi - Tập 73
17h30 Gia đình chồng tôi - Tập 74
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 58
19h30 Ảo mộng - Tập 17
20h30 Mặt trăng ôm mặt trời - Tập 7
22h00 Mùi ngò gai - Tập 35

VCTV2

00h00 Chạy án   - Tập 28
01h00 Chung một mái nhà   - Tập 19
02h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 30
03h00 Mắt bão   - Tập 15
04h00 Bảo mẫu @   - Tập 36
05h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 9
06h00 Chạy án 2   - Tập 5
07h00 Chung một mái nhà   - Tập 20
08h00 Cưới ngay kẻo lỡ  - Phần 6
09h00 Cưới ngay kẻo lỡ  - Phần 7
10h00 Bảo mẫu @   - Tập 37
11h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 10
12h00 Chạy án 2   - Tập 6
13h00 Chung một mái nhà   - Tập 21
14h00 Người đàn bà mang áo tu sĩ
15h00 Cô đơn   - Tập 9
16h00 Cô đơn   - Tập 10
17h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 11
18h00 Chạy án 2   - Tập 7
19h00 Chung một mái nhà   - Tập 22
20h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 31
21h00 Mắt bão  - Tập 16
22h00 Xóm gà   - Tập 5
22h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 12

VCTV7

00h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 6
01h00 Võ thần - Tập 73
02h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 4
03h00 Đánh cắp yêu thương- Tập 7
04h00 Võ thần - Tập 74
05h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 8
06h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 5
07h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 8
08h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 9
09h00 Võ thần - Tập 75
10h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 6
11h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 10
12h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 52
13h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 4
14h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 9
15h00 Võ thần - Tập 76
16h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 3
17h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 11
18h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 7
19h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 10
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 12
21h00 Dã vương - Tập 29
22h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 51
23h00 Võ thần - Tập 77
Theo VTV, VTC
Array