VTV 4/7: Dòng sông không trở lại

Huy bắt đầu qua lại với Khanh vì Trâm chỉ biết tới công việc, sóng gió gia đình bắt đầu nổi lên và cuối cùng là Trâm đồng ý ký vào đơn ly dị.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h00 Đường lên Điện Biên - Tập 21
13h00 24 giờ - Tập 4
20h35 Đường lên Điện Biên - Tập 22

VTV3

0h15 Son môi hồng - Tập 16
1h15 Đến từ giấc mơ - Tập 27
11h00 Cha và con - Tập 19
12h00 Hoàng hậu Ki - Tập 42
18h00 Hãy sống bên anh - Tập 29

VTV4

01h35 Đường lên Điện Biên - Tập 7

05h30

Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 19
09h35 Đường lên Điện Biên - Tập 7
13h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 19
16h05 Đường lên Điện Biên - Tập 7
22h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 19

VTV6

00h00 Xin lỗi tình yêu - Tập 27
09h30 Xin lỗi tình yêu - Tập 28

VTVcab1

01h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 16
02h30 Mùi ngò gai - Tập 34
05h00 Mặt trăng ôm mặt trời - Tập 6
07h00 Gia đình chồng tôi - Tập 71
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 72
11h00 Mùi ngò gai - Tập 34
12h00 Cô vợ ngôi sao - Tập 4
13h00 Giấc mơ biển - Tập 7
14h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 17
15h45 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 57
16h45 Gia đình chồng tôi - Tập 73
17h30 Gia đình chồng tôi - Tập 74
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 58
19h30 Ảo mộng - Tập 17
20h30 Mặt trăng ôm mặt trời - Tập 7
22h00 Mùi ngò gai - Tập 35

VCTV2

00h00 Chạy án   - Tập 28
01h00 Chung một mái nhà   - Tập 19
02h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 30
03h00 Mắt bão   - Tập 15
04h00 Bảo mẫu @   - Tập 36
05h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 9
06h00 Chạy án 2   - Tập 5
07h00 Chung một mái nhà   - Tập 20
08h00 Cưới ngay kẻo lỡ  - Phần 6
09h00 Cưới ngay kẻo lỡ  - Phần 7
10h00 Bảo mẫu @   - Tập 37
11h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 10
12h00 Chạy án 2   - Tập 6
13h00 Chung một mái nhà   - Tập 21
14h00 Người đàn bà mang áo tu sĩ
15h00 Cô đơn   - Tập 9
16h00 Cô đơn   - Tập 10
17h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 11
18h00 Chạy án 2   - Tập 7
19h00 Chung một mái nhà   - Tập 22
20h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 31
21h00 Mắt bão  - Tập 16
22h00 Xóm gà   - Tập 5
22h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 12

VCTV7

00h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 6
01h00 Võ thần - Tập 73
02h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 4
03h00 Đánh cắp yêu thương- Tập 7
04h00 Võ thần - Tập 74
05h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 8
06h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 5
07h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 8
08h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 9
09h00 Võ thần - Tập 75
10h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 6
11h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 10
12h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 52
13h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 4
14h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 9
15h00 Võ thần - Tập 76
16h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 3
17h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 11
18h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 7
19h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 10
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 12
21h00 Dã vương - Tập 29
22h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 51
23h00 Võ thần - Tập 77
Theo VTV, VTC
Array