VTV 5/7: Lưới trời

Ngày 07/07/2014 10:09 AM (GMT+7)

"Lưới trời" là bộ phim đụng đến nhiều chủ đề gai góc cùng cách thể hiện rất táo bạo và đặt người xem ở vị trí người trong cuộc, như những cái "mắt" của một tấm lưới trời lồng lộng.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h05 24 giờ - Tập 5

VTV3

00h00 Son môi hồng - Tập 17
03h00 Đến từ giấc mơ - Tập 28
14h30 Những kẻ lạ mặt - Tập 17
18h00 Hãy sống bên anh - Tập 30

VTV4

05h30

Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 20
13h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 20
22h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 20

VTVcab1

07h00 Gia đình chồng tôi - Tập 73
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 74
10h30 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 58
12h00 Ước mơ tỏa sáng - Tập 11
13h00 Ước mơ tỏa sáng - Tập 12
15h45 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 58
16h45 Gia đình chồng tôi - Tập 75
17h30 Gia đình chồng tôi - Tập 76
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 59
19h30 Ảo mộng - Tập 20

VCTV2

00h00 Chạy án 2   - Tập 7
01h00 Chung một mái nhà   - Tập 22
02h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 29
03h00 Mắt bão   - Tập 14
04h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 3
05h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 10
06h00 Chạy án 2   - Tập 8
07h00 Chung một mái nhà   - Tập 23
08h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 30
09h00 Mắt bão  - Tập 15
10h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 4
11h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 11
12h00 Chạy án 2   - Tập 9
13h00 Chung một mái nhà   - Tập 24
14h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 31
15h00 Mắt bão   - Tập 16
17h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 12
18h00 Chạy án 2   - Tập 10
19h00 Chung một mái nhà   - Tập 25
20h00

Lưới trời   - Tập 1

21h00 Lưới trời   - Tập 2
22h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 6
23h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 13

VCTV7

00h00 Tìm lại yêu thương - Tập 7
01h00 Võ thần - Tập 74
02h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 5
03h00 Tìm lại yêu thương - Tập 8
04h00 Võ thần - Tập 75
05h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 9
06h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 6
07h00 Tìm lại yêu thương - Tập 9
08h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 10
09h00 Võ thần - Tập 76
10h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 7
11h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 11
12h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 53
13h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 5
14h00 Tìm lại yêu thương - Tập 10
15h00 Võ thần - Tập 77
16h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 4
17h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 12
18h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 8
19h00 Tìm lại yêu thương - Tập 11
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 13
21h00 Dã vương - Tập 30
22h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 52
23h00 Võ thần - Tập 78
Theo VTV, VTC