VTV 7/7: Võ thần

Ngày 07/07/2014 10:28 AM (GMT+7)

Nội dung phim kể về một anh hùng xuất thân từ tầng lớp nô lệ, sau nhiều khó khăn gian khổ và nỗ lực đã trở thành một võ tướng lật đổ các vương vị Hapha hiện tại và cuối cùng giành được ngôi vương của chế độ độc tài quân sự lớn nhất Koryo với lịch sử hình thành, phát triển và cai trị đất nước.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h00 24 giờ - Tập 7
20h35 Con thuyền số phận - Tập 18

VTV3

0h15 Son môi hồng - Tập 19
1h15 Đến từ giấc mơ - Tập 30
11h00 Cha và con - Tập 20
12h00 Hoàng hậu Ki - Tập 43
18h00 Hãy sống bên anh - Tập 32
21h00 Vừa đi vừa khóc - Tập 36
22h20 Tôi hạnh phúc - Tập 41

VTV4

01h35 Đường lên Điện Biên - Tập 8

05h30

Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 21
09h35 Đường lên Điện Biên - Tập 8
13h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 21
16h05 Đường lên Điện Biên - Tập 8
22h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 21

VCTV2

00h00 Chạy án 2  - Tập 9
01h00 Chung một mái nhà   - Tập 24
02h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 31
03h00 Mắt bão   - Tập 16
04h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 5
05h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 12
06h00 Chạy án 2   - Tập 10
07h00 Chung một mái nhà   - Tập 25
08h00 Lưới trời   - Tập 1
09h00 Lưới trời   - Tập 2
10h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 6
11h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 13
12h00 Chạy án 2   - Tập 11
13h00 Chung một mái nhà   - Tập 26
14h00 Tọa độ chết   - Tập 1
15h00 Tọa độ chết   - Tập 2
16h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 7
17h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 14
18h00 Chạy án 2   - Tập 12
19h00 Chung một mái nhà   - Tập 27
20h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 32
21h00 Mắt bão  - Tập 17
22h00 Xóm gà   - Tập 8
22h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 15

VCTV7

00h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 9
01h00 Võ thần - Tập 76
02h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 7
03h00 Đánh cắp yêu thương- Tập 10
04h00 Võ thần - Tập 77
05h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 11
06h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 8
07h00 Tìm lại yêu thương - Tập 11
08h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 12
09h00 Võ thần - Tập 78
10h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 9
11h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 13
12h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 55
13h00 Dã vương - Tập 30
14h00 Tìm lại yêu thương - Tập 12
15h00 Võ thần - Tập 79
16h00 Dã vương - Tập 31
17h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 14
18h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 10
19h00 Tìm lại yêu thương - Tập 13
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 15
21h00 Dã vương - Tập 32
22h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 54
23h00 Võ thần - Tập 80
Theo VTV, VTC