VTV 9/4: Anamika - Linh hồn tội lỗi

Nội dung của phim xuất phát từ một tình yêu của một oan hồn bị ám vào một lời nguyền với tình yêu ngang trái và mê muội. Một oan hồn sống trong nơi rừng sâu bấy lâu lại tìm thấy tình yêu khi gặp được một anh chàng Jeet, tiếng sét ái tình này của cô đã đánh dấu nên một câu chuyện dài.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Gia phả của đất - Tập 8
13h10 Sắc màu đam mê - Tập 84

VTV3

00h00 Chính nghĩa - Tập 37
03h00 Người con trai - Tập 67, 68
14h20 Bốn cuộc tình, một người đàn ông - Tập 29
17h10 Người con trai - Tập 69, 70

VCTV1

02h30 Mặt nạ thủy tinh - Tập 76
05h00 Phải sống - Tập 13
07h00 Bội tình - Tập 100
08h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 76
10h00 Thiên thần báo thù - Tập 9
12h00 Phải sống - Tập 14
14h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 77
15h00 Thiên thần báo thù - Tập 9
17h30 Bội tình - Tập 101
19h00 Thiên thần báo thù - Tập 10
20h00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 29

VCTV2

00h00 Dòng sông thương nhớ - Tập 4
01h00 Hoa đồng nội - Tập 7
02h00 Hai người cha - Tập 25
03h00 Mắt bão - Tập 14
04h00 Quý ông thời đại - Tập 39
05h00 Sóng ở đáy sông - Tập 4
06h00 Dòng sông thương nhớ - Tập 5
07h00 Hoa đồng nội - Tập 8
08h00 Hai người cha - Tập 26
09h00 Mắt bão - Tập 15
10h00 Quý ông thời đại - Tập 40
11h00 Sóng ở đáy sông - Tập 5
12h00 Dòng sông thương nhớ - Tập 6
13h00 Hoa đồng nội - Tập 9
14h00 Hai người cha - Tập 27
15h00 Mắt bão - Tập 16
16h00 Quý ông thời đại - Tập 41
17h00 Sóng ở đáy sông - Tập 6
18h00 Dòng sông thương nhớ - Tập 7
19h00 Hoa đồng nội - Tập 10
20h00 Hai người cha - Tập 28
21h00 Mắt bão - Tập 17
22h00 Quý ông thời đại - Tập 42
23h00 Sóng ở đáy sông - Tập 7

VCTV7

00h00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 29
01h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 14
02h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 68
03h00 You are the only one - Tập 29
04h00 Người chồng hai mặt - Tập 35
05h00 Người vợ dũng cảm - Tập 52
06h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 69
07h00 You are the only one - Tập 30
08h00 Người chồng hai mặt - Tập 36
09h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 15
10h00 You are the only one - Tập 31
11h00 Người vợ dũng cảm - Tập 53
12h00 Người chồng hai mặt - Tập 37
13h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 16
14h00 Điều ước cho em - Tập 32
15h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 70
16h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 17
17h00 Người vợ dũng cảm - Tập 54
18h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 71
19h00 You are the only one - Tập 33
20h00 Người vợ dũng cảm - Tập 55
21h00 Chạy đâu cho thoát - Tập 18
22h00 Người chồng hai mặt - Tập 36
23h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 71
(Theo VTV, VTC)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Lịch phim truyền hình | VTC | VTV