Yêu lầm...

Thật buồn khi phát hiện ra rằng tất cả đều chỉ là do em ngộ nhận.