Valentine đắng

Anh đã vui với niềm vui hiện tại, còn em vẫn đau với nỗi đau của quá khứ.