Mùa cưới của riêng em

Rồi sẽ có một ngày, trong mùa cưới ngập tình yêu, em hạnh phúc bên người đàn ông của mình.