Báo cáo ảo về lương thưởng tại TP.HCM

Hàng ngàn lao động được phòng Lao động Thương binh & Xã hội báo cáo được chăm lo lương thưởng dịp cuối năm hóa ra là không có thật. Câu chuyện xảy ra ngay tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

Hạ An (Theo VTV)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác