Giá vàng và ngoại tệ ngày 24-5

Ngày 24/05/2013 10:16 AM (GMT+7)

Cập nhật giá vàng và ngoại tệ ngày thứ sáu trong tuần.

Thông tin giá ngoại tệ

Giá vàng và ngoại tệ ngày 24-5 - 1

Cập nhật giá vàng  

Giá vàng và ngoại tệ ngày 24-5 - 2

(T.H)
Tin bài cùng chủ đề Giá vàng hôm nay