Ông Nelson Mandela đã góp phần không nhỏ đưa Nam Phi trở thành quốc gia phát triển nhất lục địa đen...
Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, Nelson Mandela, đã qua đời ở tuổi 95 sau một thời gian dài...
Tin tức thị trường