Con muốn tự bao tập vở

Sau buổi tựu trường, con (học lớp 3 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, quận 2, TP.HCM) về nhà lôi những...