Nhỏ to ngày Nhà giáo

Cứ mỗi năm, đến ngày 20/11, không khí trở nên nhộn nhịp. Học sinh và phụ huynh chuẩn bị hoa, quà...

Xem gì cho ngày 20/11 năm nay?

Một bộ phim về đề tài giáo dục hoặc một bộ phim khắc hoạ chân dung người thầy sẽ rất phù hợp để xem...