Vợ anh ấy sướng thật

Giá tôi có thể được làm vợ anh, dù chỉ một ngày như thế thôi, cũng hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi....