Có rất nhiều những vật dụng hàng ngày cần phải có trong nhà mà hay bị các bậc phụ huynh bỏ sót. Hãy rà soát lại để tránh cho mọi người trong gia đình gặp nguy hiểm hoặc có thể cứu nguy ngay lập tức.

1/15