Bình hoa loa kèn ngược của chị Lương Việt Hoa được nhiều chị em yêu thích và hỏi cách cắm.

1/16