1. Cây đỗ quyên hơn 125 tuổi ở Canada.

1. Cây đỗ quyên hơn 125 tuổi ở Canada.

Theo Thạch Thảo (Khám Phá)
Ngày 08/05/2015 08:00 AM (GMT+7)