7 năm kết hôn với nhiều “đồn đoán”, Vũ Thu Phương vẫn sống hạnh phúc với chồng doanh nhân cùng 4 người con: 2 con chung, 2 con riêng của 2 người.

1/14