Chiếc chạn bát "thần thánh" thời bao cấp xưa. Nhiều nơi còn gọi là tủ gián, hay gạc - măng - rê (phiên âm từ garde manger - tiếng Pháp, có thể hiểu là tủ đựng đồ ăn). Ở thành phố, chạn được đóng bằng gỗ, nông thôn thì làm bằng tre, là nơi để gia đình cất giữ thức ăn. Mỗi chiếc chạn đều có ngăn riêng chống được ruồi, muỗi, chuột, bọ.

1/16