Căn nhà này được Hồ Ngọc Hà xây dựng vào năm 2006.

1/22