Lối vào căn nhà màu trắng với cánh cửa ra vào màu nâu sậm nổi bật.

1/12