Nhắc đến tên nhạc sĩ Vinh Sử, người ta nghĩ ngay đến danh hiệu "ông vua nhạc sến". Những bài hát nổi tiếng gắn với tên tuổi của ông như: Gái nhà nghèo, Hai bàn tay trắng, Người phu kéo mo cau, Nhẫn cỏ cho em... đã cùng các thế hệ 7X, 8X lớn lên.

1/13