Đăng Khôi tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Khôi, sinh ngày 28 tháng 11 năm 1983. Đăng Khôi nổi tiếng vào thời điểm khoảng 8-9 năm trước. Những năm gần đây anh khá kín tiếng, chỉ ca hát cầm chừng.

1/15