Pattaraya Chayakonnan được biết tới là mẫu nữ đến từ xứ sở Chùa Vàng.

1/15